23/08/2011


  " Dia (Allah) yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang Mukmin supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah tentera langit dan bumi, dan adalah Allah itu al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana). " (Al-fath:4)
" Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari sedih dan gelisah.Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari sifat lemah dan malas. Aku juga berlindung pada-Mu dari sikap pengecut dan bakhil serta dari cengkaman hutang dan penindasan orang"
 
~Rintih hati~ 
23 Ramadhan 1432H

No comments:

Post a Comment